sketch   Welkom  

Op deze website staat de meest actuele informatie over mijn onderzoek naar ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. In de afgelopen twintig jaar is er namelijk veel veranderd. Internationalisering van de economie (globalisering), technologische ontwikkeling (robotisering en digitalisering) en veranderende arbeidsrelaties (flexibilisering) zorgen voor nieuwe kansen en uitdagingen, maar ook voor spanningen in termen van sociale ongelijkheid. In mijn onderzoek ben ik bijzonder geïnteresseerd in deze veranderingen, de gevolgen voor het werk van mensen en de mogelijke antwoorden op problemen die zich hierbij voordoen. Vanuit deze achtergrond vindt u op deze website diverse wetenschappelijke stukken, vakpublicaties en berichtgeving in de (landelijke) media. Daarnaast houd ik u graag op de hoogte van aankomende lezingen, presentaties en andere optredens.

Fabian DekkerActuele informatie

18 januari 2018 (onder voorbehoud) key note robotisering en werk, discussiedag Sociaal-Economische Raad Vlaanderen en Vlaams Parlement

30 januari 2018 expertpanel kennisdag SZW – krapte op de arbeidsmarkt

8 maart 2018 lezing AWVN-congres de wendbare werknemer

10 april 2018 lezing tweede machinetijdperk en de schoonmaakbranche