Wetenschap


Mosselman, K., Dekker, F. & de Vleeschouwer, E. (2022). Experimenteren met basisbanen in Groningen en Rotterdam, Beleid en Maatschappij, 49(1): 26-42.

Dekker, F. & Koster, F. (2020). Thuiswerken en innovatie: het gaat er niet om waar je werkt, Mens en Maatschappij, 95(4): 321-337.

Dekker, F. & Koster, F. (2019). Banen combineren: determinanten en ontwikkelingen in Europa, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(2): 176-186.

Dekker, F. (2018). Werken in de kluseconomie: een literatuurstudie, Beleid en Maatschappij, 45(2): 189-198.

Dekker, F. (2017). Contractflexibiliteit in de publieke sector: een literatuurstudie, Gedrag en Organisatie, 30(4): 244-262.

Dekker, F. & Koster, F. (2017). Personeelsstrategieën in Nederland: Verklaringen voor verschillen in flexibiliteit en loopbaanontwikkeling op de werkplek, Mens en Maatschappij, 92(2): 153-174.

Dekker, F., Salomons, A. & Van der Waal, J. (2017). Fear of robots at work. The role of economic self-interest, Socio-Economic Review, accepted for publication. DOI: 10.1093/ser/mwx005

Dekker, F. (2017). De flexibele onderneming: een kwestie van competitie én imitatie, Beleid en Maatschappij, 44(2): 105-121.

Dekker, F. & Van der Veen, R. (2017). Modern Working Life: A Blurring of the Boundaries between Secondary and Primary Labour Markets?, Economic & Industrial Democracy, 38(2): 256-270.

Dekker, F. (2016). Robots en Arbeid: Technologisch determinisme revisited?, Beleid en Maatschappij, 43(2): 24-40.

Dekker, F. & Koster, F. (2016). Outsourcing in 18 European Countries: The Role of Worker Power, Economic & Industrial Democracy, accepted for publication.

Dekker, F. & De Beer, P. (2015). Flexibele arbeid en het HRM-beleid van werkgevers, Tijdschrift voor HRM, 2: 1-14.

Dekker, F. (2014). Jong en werkloos: lid van een verloren generatie? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 30(2): 120-137.

Dekker, F., Van der Veen, R. & Peper, B. (2012). Herziening van sociale zekerheid: het perspectief van flexwerkers en zelfstandigen, Beleid en Maatschappij, 39(3): 297-310.

Dekker, F. (2010). Labour flexibility, risks and the welfare state, Economic & Industrial Democracy, (31)4: 593-611.

Dekker, F. (2010). Self-employed Without Employees: Managing Risks in Modern Capitalism, Politics & Policy, 38(4): 765-788.

Dekker, F. (2010). Opvattingen van zelfstandig ondernemers over sociale zekerheid, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 26(2): 146-161.

Burgoon, B. & Dekker, F. (2010). Flexible employment, economic insecurity and social policy preferences in Europe, Journal of European Social Policy, 20(2): 126-141.

Dekker, F. (2009). De calculerende kenniswerker?, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 25(4): 456-471.

Batenburg, R. & Dekker, F. (2009). 25 jaar trends in TvA: auteurs, thema’s en type onderzoek, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 25(3): 262-274.

Dekker, F., & Achterberg, P. (2008). Flexibel werken tijdens laagconjunctuur. De arbeidsmarktpositie van flexwerkers, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24(2): 114-124.

Dekker, F. (2008). Flexibele arbeid, werkonzekerheid en gemeenschapsgevoel. Steun voor collectieve sociale zekerheid in een flexibel arbeidsbestel, Sociologie, 4(1): 38-52.