Beleidsonderzoek


Dekker, F., De Vleeschouwer, E. & Van der Toorn, A-J. (2022). De jeugd heeft toekomst. JINC impactonderzoek. Rotterdam: SEOR.

Prince, Y., Den Hartog, M. & Dekker, F. (2022). Nulmeting arbeidsmarktprogramma Samen Regionaal Sterk. Rotterdam: SEOR.

Dekker, F. & de Vleeschouwer, E. (2022). Evaluatie arbeidsbegeleiding jonge statushouders in Eindhoven. Rotterdam: SEOR.

Dekker, F., de Vleeschouwer, E., Van der Toorn, A-J, Prince, Y. & de Koning, J. (2022). Duurzaam perspectief in de GGP. Rotterdam: SEOR.

Dekker, F., den Hartog, M. & Prince, Y. (2022). Halfwegevaluatie Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Rotterdam: SEOR.

Dekker, F., Prince, Y., de Vleeschouwer, E. & den Hartog, M. (2021). Evaluatie extra handen voor de zorg. Rotterdam: SEOR.

Dekker, F. & de Vleeschouwer, E. (2021). De Rotterdamse wijkbasisbaan. Rotterdam: SEOR.

Dekker, F., Zandvliet, K. & Vleeschouwer, E., de (2021). Arbeidsmarktonderzoek HIC 2021. Rotterdam: SEOR.

Dekker, F., Franx, A., Vleeschouwer, E., & Zandvliet, K. (2021). Meta-analyse businesscase sociaal werk. Rotterdam: SEOR.

Dekker, F., Prince, Y. & Vleeschouwer, E. de, (2021). Quick scan kosten en opbrengsten van een basisregeling voor werkenden. Rotterdam: SEOR.

Dekker, F., Van der Toorn, A-J, & Prince, Y. (2020). Ondernemende vaardigheden in corona-tijd. Rotterdam: SEOR.

Dekker, F., De Lombaerde, G. & Vleeschouwer, E. de, (2020). Haalbaarheidsonderzoek Rotterdamse wijkbasisbaan. Rotterdam: SEOR.

Bouterse, M., Dekker, F., Gorter, M., Mevissen, J. & Oostveen, A. (2019). Actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. Amsterdam: Regioplan.

Dekker, F. & Bertling, L. (2018). Verschil maken. Effectieve aanpakken bestrijding jeugdwerkloosheid. Amsterdam: Regioplan.

Bouterse, M. & Dekker, F. (2018). Jong, onzeker werk, eigen regie en mobilisatie. Amsterdam: Regioplan.

Dekker, F., Mevissen, J. & Oostveen, A. (2018). Access to social protection for self-employed without employees in the Netherlands. Amsterdam: Regioplan.

Dekker, F. (2018). Arbeidsmobiliteit in Nederland. Probleem of oplossing? Amsterdam: De Burcht/Regioplan.

Dekker, F. (2017). ESPN Flash Report: Challenges for the Dutch Polder Model. Amsterdam: Regioplan.

Dekker, F. & De Beer, P. (2014). Flexibele arbeid: de rol van werkgevers. Utrecht/Amsterdam: Verwey-Jonker Instituut/De Burcht.

Dekker, F., Van Straaten, R. & El Kaddouri, I. (2013). Maatjes Gezocht. De impact van maatjeswerk en de campagne van het Oranje Fonds. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dekker, F. & Aussems, C. (2013). Het arbeidsongeschiktheidsrisico en de transitiekansen van flexwerkers. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dekker, F. & Aussems, C. (2013) Ambitieus ondernemen in de ICT. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dekker, F. & Stavenuiter, M. (2012). Zzp’ers en het sociale stelsel: op weg naar herziening? Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dekker, F. & Stavenuiter, M. (2012). Een kwestie van doen. Gemeenten werken samen met het bedrijfsleven. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Kroes, W., Dekker, F., Stavenuiter, M. (2012). Over de schutting kijken. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Stavenuiter, M., Dekker, F. & Van der Klein, M. (2012). Werkt participatie naar vermogen? Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dekker, F. & Veefkind, A. (2012). Ondernemerschapsonderwijs: jong geleerd is oud gedaan. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dekker, F., Stavenuiter, M. & Tierolf, B. (2012). Kwetsbare ouderen in Tel. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Van der Klein, M., Bulsink, D., Dekker, F. & Van Dongen, M-C. (2011). Mooi werk met minima. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Van der Klein, M. & Dekker, F. (2011). Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dekker, F., Hermens, F. & Zandijk, J. (2011). Kansen in Amsterdam Zuidoost. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Stavenuiter, M., Dekker, F. & Van der Klein, M. (2011). Kansen voor het kruispunt Wmo-Wwb. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Nederland, T. & Dekker, F. (2011). Verleiden tot gezondheid. Een integraal beleidsperspectief op gezondheidsbevordering. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dekker, F. & Van den Toorn, J. (2011). Armoedebestrijding in de deelgemeente Feijenoord. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Van der Klein, M., Bulsink, D. & Dekker, F. (2011). Op naar sociale activering en participatie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Bulsink, D., Van den Toorn, J., Dekker, F. & Hermens, F. (2011). Samen voor succes in armoedebestrijding: Woerden en omgeving. Verwey-Jonker Instituut.

Van den Toorn, J., Van der Klein, M., Dekker, F., Bulsink, D. & Hermens, F. (2011). Samen voor succes in armoedebestrijding: Roosendaal. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Nederland, T., De Gruijter, M., Dekker, F. & Oudenampsen, D. (2011). Handreiking maatschappelijk agenderen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Swinnen, H., Dekker, F. & Hermens, F. (2010). Samen voor succes in armoedebestrijding: Hengelo. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Nederland, T., Dekker, F. & Van den Toorn, J. (2010). Samen voor succes in armoedebestrijding: Den Haag. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dekker, F. & Braam, H. (2010). De Beste Maatjes. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dekker, F. & Nederland, T. (2010). Samen voor succes in armoedebestrijding: Leidschendam-Voorburg. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Klein, M. van der, Dekker, F. & Huygen, A. (2010). Samen voor succes in armoedebestrijding: Enschede. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Nederland, T., Van den Toorn, J. & Dekker, F. (2010). Samen voor succes in armoedebestrijding: Rotterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Nederland, T., Dekker, F. & Van den Toorn, J. (2010). Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Klein, M. van der, Bulsink, D., Dekker, F., Hermens, F. & Oudenampsen, D. (2010). Leren van elkaar: nieuwe en huidige vrijwilligers. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Goderie, M., Tierolf, B., m.m.v. Boutellier, H., Dekker, F. (2008). Baat bij de politie. Een onderzoek naar opbrengsten voor burgers van het optreden van de politie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dekker, F. & Stavenuiter, M. (2006). Geen talent onbenut. Arbeidsmarktloopbanen in de grafische sector. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Nederland, T., Dekker, F. & Stavenuiter, M. (2006). Reïntegratiewijzer 2006-2007. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Gruijter, M. de, & Dekker, F. (2006). Monitor en evaluatie van het project Vliegende Brigade Maatschappelijke Stage. Deel 1 Behoefteonderzoek. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Plemper, E., Scholten, C., Oudenampsen, D., Overbeek, R. van, Dekker, F. & Visser, G. (2006). Hoe stevig is het cement? Positie van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de zorg. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/ NIZW.

Steketee, M., Pels, T., Swinnen, H., Gruijter, M. de, m.m.v. Dekker, F. (2006). Effectieve omgevingsrelaties. Scholen met een brede pedagogische verantwoordelijkheid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Goderie, M., Boutellier, H., m.m.v. Dekker, F., Woerds, S. ter, (2006). Prostitutie in Rotterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.